Handvest voor de
podium­kunstenaar
Voor kunstenaars
Voor presentatoren

Een solidariteitsverklaring van kunstenaars die afspreken niet langer on(der)betaald werk te aanvaarden bij publieke activiteiten die plaatsvinden in of voor organisaties met (een) medewerker(s) in vaste loondienst.

Een solidariteitsverklaring van presentatoren die afspreken zorg te dragen voor de correcte vergoeding van kunstenaars bij publieke activiteiten waarbij zij betrokken zijn als directe of als indirecte werkgever.

> Lees meer

Handvest voor de podiumkunstenaar

Hierbij verklaar ik als kunstenaar dat ik ter bescherming van mezelf en uit solidariteit met mijn collega-kunstenaars voor alle activiteiten die voldoen aan onderstaande criteria minimaal vergoed zal worden volgens de CAO Podiumkunsten / Muziek.

Criteria:

1/ De activiteit is toegankelijk voor derden, al dan niet betalend: toeschouwers (voorstellingen, concerten, installaties, lezingen,...), deelnemers (workshops, sociaal-culturele activiteiten...), jonge kunstenaars (begeleiding, coaching...), studenten (les, symposium...) enzovoort.

en

2/ De activiteit wordt direct of indirect geprogrammeerd door een organisatie die minstens 1 medewerker heeft in vaste loondienst.

Voor alle activiteiten die voldoen aan deze 2 criteria zal ik voor de volledige duur ingeschreven worden in categorie A van de CAO met correcte anciënniteit. Dit kan rechtstreeks in loondienst, via een door mij bepaald interimbureau of door het equivalent van de totale loonkost te factureren als zelfstandige.

Voor lezingen, workshops, coaching, lessen… maakt de voorbereiding deel uit van de activiteit en wordt als zodanig vergoed. Voor voorstellingen, concerten… gaat het steeds om een volledige voltijdse dag.

Deze verklaring geldt ook wanneer de organisatie die de activiteit programmeert of organiseert niet rechtstreeks instaat voor mijn vergoeding maar betaalt voor de activiteit op basis van ticketinkomsten, een uitkoopsom of samenwerkingsovereenkomst. Ongeacht de bepalingen van die overeenkomst blijft mijn vergoeding zoals hierboven vermeld.

> Lees meer

Handvest voor de presentator (*)

Hierbij verklaar ik als presentator van culturele activiteiten dat ik voor alle activiteiten die voldoen aan onderstaande criteria er zorg voor draag dat kunstenaars minimaal vergoed worden volgens de CAO Podiumkunsten / Muziek.

Criteria:

1/ De activiteit is toegankelijk voor derden, al dan niet betalend: toeschouwers (voorstellingen, concerten, installaties, lezingen, inleidingen...), deelnemers (workshops, sociaal-culturele activiteiten...), jonge kunstenaars (begeleiding, coaching...), studenten (les, symposium...) enzovoort.

en

2/ De activiteit wordt direct of indirect geprogrammeerd door mijn organisatie.

Voor alle activiteiten die voldoen aan deze beide criteria zal ik hetzij als directe werkgever, hetzij als indirecte werkgever (programmator, coproducent, opdrachtgever,…) zorg dragen dat kunstenaars voor de volledige duur vergoed worden overeenkomstig de CAO in categorie A en dit met hun correcte anciënniteit. 

Als directe werkgever kan dit rechtstreeks in loondienst, via een door de kunstenaar bepaald interim-bureau of door betaling van het equivalent van de totale loonkost op factuur. Daarnaast neem ik ook de andere kosten van de activiteit voor mijn rekening.

Als indirecte werkgever maak ik financiële afspraken (uitkoopsom, coproductiebijdrage, samenwerkingsovereenkomst,…) waarbij minstens de volledige kost van de activiteit gedekt wordt en alle betrokken kunstenaars volgens de CAO vergoed kunnen worden.

Voor lezingen, workshops, coaching, lessen… maakt de voorbereiding deel uit van de activiteit en wordt als zodanig vergoed. Voor voorstellingen, concerten… gaat het minimaal om een volledige voltijdse dag.

 

(*) Door het 'Handvest voor de presentator' te ondertekenen, garanderen organisaties een correcte verloning van kunstenaars bij publieke activiteiten en activiteiten waar derden bij betrokken zijn. Dit is maar een eerste stap. Uiteraard is de CAO conforme verloning van kunstenaars bij andere werkzaamheden zoals repetities of voorbereiding van creaties ook belangrijk en een decretale verplichting voor organisaties met werkingssubsidies binnen het Kunstendecreet.